Abdurrahmangazi Mah.Emir Cad No:4 Kat:2  
Sultanbeyli /İSTANBUL
Telefon: (0216) 419 16 80  
e-posta: sym34126@muhasebat.gov.tr
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SULTANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1
Alındı Belgesi Düzenlenmesi
-T.C.Kimlik Numarası
-İPC Tutanağı
5 Dakika
4
Banka Teminat Mektubu İadesi
-İlgili Harcama Biriminin Yazısı
-SGK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı          
-Yatırılan Makbuz Aslı
20 Dakika
5
Ret ve İade Ödemeleri
-Alındı Aslı
-İadeye İlişkin Yazı
-Yargı Kararı veya Mahkeme Yazısı
-İlgilinin İade Talep Dilekçesi(Banka Hesap Numarasını Gösterir)
-Avukata İadesi Durumunda Vekaletname
2 İş Günü
6
Mahsup Belgesi Niteliğindeki Muhasebe İşlem Fişinin Verilmesi
-T.C.Vatandaşlık Numarası
-Dilekçe
 
5 Dakika
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
7
Banka Teminat Mektubunun Alınması
-İdarenin Muhasebe Birimine Yazılan Üst Yazısı
-İdarenin Teyit İstem Yazısı
-Bankanın Teyit Yazısı
-Banka Teminat Mektubu
15 Dakika
8
İlama Bağlı Borç Ödemeleri
-Mahkeme İlamı
-İcra Emri veya Talep Dilekçesi
-Fatura
-Avukata Ödemede Vekaletname
-Banka Hesap Numarasını Gösterir Dilekçe
-T.C. Numarası
 
2 İş günü
9
Adli Teminat-Kefalet Tahsili
-Mahkeme/ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı
-T.C. Numarası
5 Dakika
10
Adli Teminat –Kefalet iadesi
-Teminat İadesine İlişkin Mahkeme Kararı veya Yazı
-Makbuz Aslı
-Banka Hesap Numarasını Belirtir Dilekçe
 
2 İş Günü
11
İcra İşlemleri
-İcra Müdürlüğü Müzekkeresi
15 Dakika
12
Değerli Kağıt Bedelleri Tahsilatı
-İlgili Bankanın Yazısı
5 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.