Abdurrahmangazi Mah.Emir Cad No:4 Kat:2 
Sultanbeyli /İSTANBUL
Telefon: (0216) 419 16 80 
e-posta: sultanbeylimm@maliye.gov.tr
    KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SULTANBEYLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna göre;
    a) İlgili idarenin yazısı
    b) Mahkeme kararı
    c) İdari para cezası karar tutanağı
    d) Ecrimisil ihbarnamesi   
    e) İlgilinin Beyanı
10 Dakika
2 Adli Teminat İşlemleri 1- Tahsilinde; Mahkeme Kararı 10 Dakika
2- İadesinde;
a) Mahkeme Kararı
b) Alındı aslı
c) Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
3 Teminat Alınması 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 15 Dakika
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler 
4 Kesin Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 45 Dakika
2- Alındı belgesi
3- SGK ilişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5 Geçici Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 45 Dakika
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler 1- Alındı belgesi 1 Saat
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
7 Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 Dakika
8 Emanet iade işlemleri 1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 30 Dakika
2- Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi
9 Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi 1- Dilekçe 1 Saat
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
10 Kurumlardan Gelen Hakediş Ödemeleri 1- Mevzuatta belirtilen kanıtlayıcı belgeler 1 İş Günü
11 Yapı Denetim İşlemleri 1- Yapı Denetim Bedeli Ödemesinde Dilekçe 10 Dakika
2- Yapı Denetim Hakediş ödemesinde Fatura-Hakediş Raporu-Sözleşme-Dekont 1 İş Günü
12 3194 Sayılı Kanuna Göre Yapı Kayıt Başvurularına yapılan tahakkukların tahsili  1- İlgilinin Saymanlık Veznesine başvurarak tahsilatın sağlanması 5 Dakika
13 6292 Sayılı Kanuna Göre Orman Vasfını yitirmiş alanların satışına ilişkin kanun hükümlerine satışı yapılan yerlerin (2 B) tahakkuklarının tahsili  1- İlgilinin Saymanlık Veznesine başvurarak tahsilatın sağlanması  (Yeni Muhasebe Sistemi ile Milli Emlak Sistemi arasında entegre sağlanamadığından         (2 B) tahsili şu anda yapılamamaktadır.) 5 Dakika
          Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
         Mücbir sebep, sistem arızaları (say2000i sistemi), elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
         Kasa, günlük resmi çalışma süresinin bitiminden bir saat önce kapatılır. (Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Md.12/6-a)
 
İlk Müracaat Yeri : Sultanbeyli Malmüdürlüğü   İlk Müracaat Yeri : Sultanbeyli Kaymakamlığı 
İsim                          : Fikri AY   İsim                          : Metin KUBİLAY
Unvan                      
                    
: Malmüdürü   Unvan                      
                    
: Kaymakam
Adres : Kaymakalık Hizmet Binası   Adres : Kaymakalık Hizmet Binası
Telefon : (0216) 419 98 80   Telefon : (0216) 398 76 66
Faks : (0216) 398 87 06   Faks : (0216) 496 16 31
e - posta : sultanbeylimm@maliye.gov.tr   e - posta : sultanbeyli@istanbul.gov.tr