Abdurrahmangazi Mah. Emir Cad. No:4 Kat:1
SULTANBEYLİ -İST
Tel:0216 498 94 36-Fax:0216 498 94 35
                                       
Ek 1: Hizmet Envanteri Tablosu
SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMET SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE  
              MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARELER DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ KURUMUN
VARSA YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN
VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULAMAYACAĞI
1     Gelen Evraklara ilişkin işlemler Posta, kurye, elden, faksla ve daire içinden gelen evrakların memur tarafından Gelen Evrak Defterine kaydedilerek bilgisayar tarafından otomatik olarak numara verilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi md:382 (-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur (-) (-) (-) 5 dk.   (-)
        Posta, kurye, elden, faksla ve daire içinden gelen evrakların kontrol edilerek ilgili servislere havale edilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:384
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Müdür : Raporlar, Ymm Tasdik Sözleşmeleri ve Dilekçeleri , İhbar Dilekçeleri, Mahkeme dava dilekçeleri, Mükellefe verilen görüş yazıları, Başkanlık takipli diğer yazılar.
Müdür Yrd. :Tecil talep formları, Bilanço ve Hesap Özeti Tasdik Dilekçeleri,Mal Bildirimi Formu
Şef : Diğerleri
(-) (-) (-) 15 dk.   (-)
        Daireye gelen evraklara ait bilgisayardan  "Belge Dağıtımı ve İzleme Bordrosu"  alınarak ilgili servislere dağıtılması. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:384
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur
Şef
(-) (-) (-) 4 saat   (-)
2     Giden Evraklara ilişkin işlemler Daire İçinden veya mükellef tarafından getirilen evrakların memur tarafından Giden Evrak Defterine kaydedilerek bilgisayar tarafından otomatik olarak numara verilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:385
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur (-) (-) (-) 5 dk.   (-)
        Daire tarfından mukelleflere,  taşra birimlerine, kurum ve kuruluşlara postane ve kurye ile gönderilmesi amacıyla posta ile gidecek evraklar için bilgisayardan "Giden Evrak Posta Zimmet Defteri" Bordrosu alınarak, kurye ile gidecek evraklar için  ise "Kurye Zimmet Defteri" ne zimmet yapılarak,   kontrol edilmesi, zarflanması ve pul yapıştırılması işlemleri.   Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:385
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur (-) (-) (-) 4 saat   (-)
        Daire tarafından gönderilen evrakların memur veya kurye ile postaneye, taşra birimleri, kurum ve kuruluşlara  elden götürülmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:385
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur (-) (-) (-) 1 gün   (-)
3     Arşive Konulacak Kağıt ve Defterlerin Ayrılması, Arşiv Destelerinin Oluşturulması İşlemli kağıtlar ve defterler Arşiv ve İmha Yönetmeliğinde belirtilen süreleri dolduran veya aşamalara erişen kağıtlar ilgili memur tarafından ayrılarak arşiv desteleri oluşturulur. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi md:387 (-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef,
müd.yard.,müdür
(-) (-) (-) (-)   (-)
        Bir arşiv destesinde bulunan kağıtların ve defterlerin “DİZİ PUSULASI”na kaydedilerek arşiv destelerinin arşiv sorumlusuna verilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:388
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef,
müd.yard.,
(-) (-) (-) 1 gün   (-)
4     Yıllık izin  formunun doldurulması Personelin yıllık izin  formunun doldurulması Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) şef, Müdür Yrd.  Müdür (-) (-) (-) 5 dk   (-)
5     Sıhhi izin yazılarına ilişkin işlemler Personelin almış olduğu sıhhi izinlerin bildirilmesi. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Müdür Yrd. Ve Müdür (-) (-) (-) 1 gün   (-)
6     Daire içi görevlendirmeler, talimatlar, değişiklikler Daire Amirinin talimatı doğrultusunda personele görevlendirmeleri, talimatları ve değişiklikleri bildirme Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur, şef, Müdür Yrd. Müdür (-) (-) (-) 20 dk    (-)
7     Personelin işe başlama ve ayrılış işlemleri  ilk defa  ve naklen atanan personelin işe başlama ve ayrılış işlemleri  Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur, şef, Müdür Yrd. Müdür (-) (-) (-) 1 gün   (-)
8     Emeklilik işlemleri Personelin emeklilik talebine istinaden yapılan işlemler  Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur, şef, Müdür  (-) (-) (-) 1 gün   (-)
9     Sicil Raporlarının düzenlenmesi  Personelin 1  yıl içindeki olumlu ve olumsuz davranışlarını, kusur ve eksikliklerinin değerlendirilmesi için sicil raporu düzenlenmesi Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Müdür Yrd., Müdür (-) (-) (-) 10 gün   (-)
10     Mal Beyanı işlemleri (genel/ek beyan) Personel tarafından verilen gengl /ek mal beyanına ilişkin işlemler Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef, Müdür  (-) (-) (-) 10 gün   (-)
11     Aile ve çocuk yardımı işlemleri Personelin aile ve çocuk yardımından faydalanması için düzenlenen belgeler ile ilgili işlemler  Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef, Müdür  (-) (-) (-) 1 gün   (-)
12     Disiplin işlemleri  Sicil Amiri tarafından düzenlenen  her türlü disiplin işlemlerine ilişkin yazışmaların yapılması. Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef, Müdür  (-) (-) (-) 1 ay   (-)
13     Demirbaş, kırtasiye malzemeleri  ve diğer ihtiyaçların alım işlemleri Her türlü demirbaş ,kırtasiye ve diğer ihtiyaçlar için belge düzenlenip vergi dairesi başkanlığı/defterdarlığa gönderilmesi Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef, Müdür  (-) (-) (-) 1 gün   (-)
14     Bakım Onarım İşlemleri Demirbaşlarda ve diğer bölümlerde meydana gelen tüm arızaların giderilmesi için arıza bildiriminin vergi dairesi başkanlığı/defterdarlığa bildirilmesi  Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:392
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef, Müdür  (-) (-) (-) 1 gün   (-)
15     Basılı formlarla ilgili işlemler Servislerin ihtiyaçlarına göre basılı formların talep edilmesi, alınması ve ilgili servislere dağıtılması  Vergi Daireleri İşlem Yönergesi
md:393
(-) (-) Vergi Dairesi
Bağlı Vergi Dairesi
(-) (-) (-) (-) Memur,şef, Müdür Yrd., Müdür  (-) (-) (-) 3 gün    (-)