Ayhan KARADUMAN

İlçe Emniyet Müdürü

 

Turgutreis Mahallesi Fatih Bulvarı, No:209 SultanbeyliTelefon: (0216) 398 86 72-73-74 Faks: (0216) 398 92 45e-posta: sbeyli@iem.gov.tr

 

 İSTANBUL VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
 
SİLAH TAMİR YERİ              AÇMA RUHSATI
Silah Tamir Yeri Açma Sınavını kazanan şahıslar işyeri açmak istediklerinde:
1- İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (İlk defa sınava girenler, ruhsatını yeniletenler veya bir süre ara vermiş tekrar aynı yapacaklar işyerini başka bir adrese nakledenler dilekçelerini detaylı bir şekilde yazarak, iş ve ikamet adreslerini ile telefon numaralarını belirteceklerdir.)
2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak),
3-Sağlık Raporu (“Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” şeklinde Heyet Raporu alınacak.)
4-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak)  (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
5-Tapu fotokopisi (2) adet
6- Noter huzurunda mal sahibi ile yapılmış kira kontratı aslı. (Kira kontratına kiralanan yerin ne amaçla kullanılacağı örneğin Silah Tamir Dükkânı olarak kullanılacaktır şeklinde yazılacaktır.)
7-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı, (Yazı ile şubeden soruluyor.)
8-Ruhsatın aslı.(Yenilemede), İşyeri Tahkikatı yaptırılır.(Çelik kasa, kroki ve noter tasdikli defter.)
9-Örnek–5 Şube tarafından yapılır.
10-En az 200 sayfalık noter tasdikli Silah Tamir Kayıt Defteri.
11-Şirket bünyesinde faaliyet göstermek isteniyorsa;
    a-Şirket Yönetim Kurulunun Noter Tasdikli Kararı.
    b-Şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü. (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
    c-Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 HAFTA
 
 
+
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
2
MERMİ SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))
2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak),
Sağlık Raporu  (Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi
3-Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına sağlık raporu)
4-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))
5-8 adet vesikalık resim
6-İşyerine ait (2) adet Tapu Fotokopisi. Mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  Av Bayiliği için )
7-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı.  (Üst yazı şubeden yazılıyor.)
8-Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521, 5729, 6551 ve 6136 Sayılı Kanun Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname)
8-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi. (aslı ya da noter tastikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası ile poliçeye Riziko adresi olarak işyerinin adresi de yazdırılacaktır.)
9-İtfaiye Raporu (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)
10-İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır. 
1 HAFTA
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                              İlk Müracaat Yeri:                                                                                                    İkinci Müracat Yeri
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
                                                                      İkinci Müracaat Yeri:
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
3
 
 
SİLAH TAMİR YERİ AÇMA RUHSATI SINAVI
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirmesi gerekir.),                                                                                           2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak), 3-Sağlık Raporu (“Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” şeklinde Heyet Raporu alınacak.),                                                                                                      4-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak), (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
 5-Örnek –5 Şube tarafından yapılır.,                                                                                           6-4 adet Vesikalık Resim,                                                                                                    7-Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüşü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir.
 
 
1 HAFTA
 
 
4
KAYIP PATLAYICI MADDE İZİN BELGELERİNİN YENİLENMESİ
01-Belgenin kayıp olduğuna dair İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.
02-Mahalli gazeteye ruhsatın kayıp olduğuna dair verilen ilanın bulunduğu gazete aslı
     1 HAFTA
5
PATLAYICI MADDE DEVİR İŞLEMLERİ
1-Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçeleri.
2-Devir edecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı.
3-Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı.
4-Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.
1 HAFTA
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

         
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
6
 
 
AV MALZEMELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİN BELGESİ
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe). (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))
2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi(Önlü arkalı okunaklı olacak)
3-Sağlık Raporu(Tüfek Satıcılık (Bayilik) Belgesi, Av Malzemeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi ile Mermi Satın Almasında Sakınca olmadığına sağlık raporu) 
4-Adli Sicil Belgesi (Arşiv kaydı ile birlikte alınacak) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
5-6 adet vesikalık resim
6-İşyerine ait (2) adet Tapu Fotokopisi
7-Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  Av Bayiliği için )
8-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı( Üst yazı şubeden yazılıyor.)
9-Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521, 5729 ve 6551 Sayılı Kanun Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütname)
10-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi(aslı ya da noter tasdikli) (Bu poliçeye satın alınacak av malzemesi ve mermilerin naklinin yapılacağı bir adet araç plakası ile poliçeye Riziko adresi olarak işyerinin adresi de yazdırılacaktır.)
11-İtfaiye Raporu(İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)
12-Örnek-5
13-İşyeri Tahkikatı(İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır. 
14-Mesul müdür var ise mesul müdürlük vekaleti, sözleşmesi, taahhütnamesi ve mesul müdür
 
1 HAFTA
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
7
AV MALZEMELERİ SATICILIK  (BAYİLİK)  BELGESİ
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Müracaatçı şirket ise şirketi imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imza sirküleri ile ticari sicil gazetesinin eklendiği ve şirket yetkilisinin – şahıs ise bizzat şahsın imzaladığı dilekçe.), (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))
2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Önlü arkalı okunaklı olacak),Sağlık Kurulu Raporu (Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu),
3-Adli Sicil Belgesi (arşiv kaydı ile birlikte alınacak), (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
4-4-adet vesikalık resim,
5-Tapu Fotokopisi (2) adet ve Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. Ya da noter tasdiklisi. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı özellikle Av Bayiliği için yazılacak),
6-İşyerinin tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğünden alınacak yazı.  (Tapu fotokopisi gelince yazı yazılacak)
7-,Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi ya da şahsın 2521 VE 5729 Sayılı Kanun Hükümlerine uyacağına dair noterden taahhütnamesi),
8-Mesul Müdür Sözleşmesi Mesul müdüre şirket yada şahıs tarafından verilen Noter Vekaleti ile bu vekalete istinaden mesul müdürün vermiş olduğu Mesul müdür Taahhütnamesi ile Mesul Müdürün tahkikat evrakları (Mesul müdür görevlendirenlerde istenecek),
9-Örnek -5 Şube tarafından yaptırılır.
10-İşyeri Tahkikatı : (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri tahkikatı basit krokisi gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır ayrıca; İstanbul B.Şehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Raporu aldırılır.),
11-İtfaiye Raporu: (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 HAFTA
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
8
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ İZİN BELGESİ
01-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.(Satış İzin Belgesi talebinde bulunan şirket ya da şahısların Tüzüğün 113’üncü maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak vereceği başvuru dilekçesi- Şirket ise noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicil gazetesi dilekçeye eklenecek.)
02-Depolama İzin Belgesi-Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu.
03-Vekâlet-Taahhütname (Patlayıcı Maddelerin satın alma, depolama ve satış işlemlerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapılacağına dair noterden tanzim edilecek.)
04-Patlayıcı Madde Beyannamesi (Şubeden temin edilecek –Beyanname ile ilgili Şirket yada şahsın vergi Dairesinden aldığı 2 TL.karşılığı makbuz)
05-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı yada noter tasdiklisi. Riziko adresi; (Faaliyet gösterilen yer), faaliyetin konusu; (patlayıcı madde nakli ve kullanımı) şeklinde belirtilerek, Patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı (2) adet araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçla nakledilecektir.
Şirket yetkilisi/yetkililerinin Tahkikat Evrakları
6-Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu-heyet raporu  (Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.) Not: şirket yetkililerinden istenmez, sadece ruhsat sorumluları ve ateşleyiciler verecek
7- Adli Sicil ve arşiv kaydı. (savcılıklardan temin edilir, varsa suç kaydı, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek). (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
8-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( nüfus cüzdanının aslı görülmesi zorunludur)
9- 5 Adet Resim (Patlayıcı Madde ruhsat sorumluları)
1 HAFTA
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
9
PROTEKNİK MADDE SATIN ALMA VE SATIŞ YAPMA İZİN BELGESİ
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (müracaatçı şirket ise dilekçeyi, şirketi sirkülerde imzaya yetkili şahıs imzalayacak)
Ayrıca; Şirket ise şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicili gazetesi fotokopisi dilekçeye eklenecektir.
2--Kanuni mal sahibi yada kanuni yetkilisi ile Noter huzurunda yapılmış Kira Kontratı aslı. (Kira kontratına ne amaçla kullanılacağı yazılacak, Örnek:  proteknik madde satışı için ) 
3-İşyerine ait (2) adet Tapu fotokopisi (Tapu kayıt bilgileri ile ilgili bağlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne yazı yazılıyor.(Üst yazı şubeden yazılıyor.)
4-Depo Muvafakat namesi (Noterden-şirket veya şahsın depo muvafakatini aldığı depo yetkilisi ile noterden yaptıracakları belgedir.)
5-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi (Aslı ya da noter tasdiklisi) Riziko adresi; “Şirketin faaliyet göstereceği işyeri adresi”, faaliyetin konusu; “patlayıcı madde satış, depolama ve nakli” şeklinde belirtilecek olup patlayıcı maddelerin satın alınıp naklinin yapılacağı en az iki tane araç plakası da poliçeye yazdırılacak, bu araçlar ile nakiller yapılacaktır.
6-Noter Taahhütnamesi. (Şirket yetkilisi noterden verecek örneği şubeden temin edilebilir.) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
7-İtfaiye Raporu (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına Kurumumuzdan yazı yazılıp buradan alacaklardır.)
8-İşyeri Tahkikatı (İşyerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca olmadığına dair işyeri basit krokisi ve çelik kasanın yeri gösterilmek suretiyle ilgili Kaymakamlık vasıtası ile yaptırılır. 
Şirket Mesul Müdür yani ruhsat sorumlusu atamış ise;
9-Noter Vekâletnamesi (Örneğini Şubeden temin edecek- şirket yetkilisinin mesul müdüre vermiş olduğu noter vekaleti.)
10-Noter Taahhütnamesi (Örneğini Şubeden temin edecek-Mesul Müdürün yapacağı iş ile ilgili noterden vereceği taahhütnamedir.)
11- İşyeri Tahkikatı ve İtfaiye Raporu: (İşyerinde faaliyet gösterilmesinde asayiş, can ve mal güvenliği bakımından tehlike olup olmadığına dair mahalli zabıta tahkikatı yaptırılır.
Şirket yetkilisi – şahıs  ve  görevlendirilecek Mesul Müdürün
12- T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi. (önlü arkalı)
13- Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu  (Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.)
14- Adli Sicil Belgesi (Arşiv kaydı ile birlikte) suç kaydı varsa, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.) )
 
15- 5 adet Resim (Patlayıcı Madde Sorumluları için) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.)
 
     1 HAFTA
 
 
10
PROTEKNİK MADDE İTHAL İZİN BELGESİ
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe (İthal edilecek Ülkenin, yabancı firmanın, giriş yapacağı Gümrük Kapısının, Havayolu-Karayolu Deniz ve Tren yolunun, kaç seferde ithal edileceğinin ve ne kadar malzeme ithal edileceğinin dilekçede açıkça belirtmesi gerekir. (Dilekçeye noter tasdikli imza sirküsü ile ticari sicil gazetesi eklenecektir.)
2-Beyanname ve Vergi Dairesi Dekontu. (Şirket yada şahsın kayıtlı olduğu vergi dairesi müdürlüğünden 2 YTL.lık para karşılığı makbuz)
3-Proforma (Teklif) fatura aslı ya da noter tasdiklisi.
4-Proforma fatura Türkçe tercümesi aslı ya da noter tasdiklisi.
5-İthal edilecek ürün ile ilgili ruhsat sorumlusu ve mesul müdür tarafından verilmiş noter taahhütnamesi (Taahhütnamede faturanın tarihi ve sayısı belirtilecektir.)
6-İthal edilecek mala ait Menşei şahadetnamesi. (aslı ya da noter tasdiklisi)
7- Menşei şahadetnamesi Yeminli Bürodan Türkçe Tercümesi.
8-Proteknik Maddeleri Satın Alma ve Satış Yapma İzin Belgesi fotokopisi. (Noter ya da Şubeden tastiklenecek)
9-Depo Muvafakat namesi (Aslı yada noter tasdiklisi)
10-Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da noter tasdiklisi (Ticaret Sicilinde bu tür maddelerin ithalatçısı olduğunu belirtmesi gerekir)
12-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçe aslı ya da noter tasdiklisi, Patlayıcı Maddelerin depolanacağı yer Riziko adresi;, faaliyetin konusu; “patlayıcı madde nakli, satışı ve depolanması” şeklinde belirtilerek, Patlayıcıların satın alınıp naklinin yapılacağı en az iki tane araç plakası da poliçeye yazdırılacak, bu araçlar ile nakiller yapılacaktır
 
     1 HAFTA
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
11
PATLAYICI MADDE SATIN ALMA VE KULLANMA İZİN BELGESİ
01-İl Emniyet Müdürlüğüne Hitaben yazılmış ve ekinde İşyeri sahasını gösteren harita mühendisince hazırlanmış ve onaylanmış basit kroki’nin eklendiği ruhsat sorumluları ile Patlayıcı Madde Ateşçilerinin belirtildiği dilekçe.
Bu dilekçeyi şirketi temsile tam yetkili yöneticiler veya bu konuda vekil tayin edilen kişiler imzalayacak, bu durumda noter tasdikli vekaletname de eklenecek.
02- Şirkete ait noter tasdikli imza sirküsü ile şirkete ait Ticari Sicil gazetesi fotokopisi. (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))
03-İşe Dair Belge : Maden İşletme ruhsatı ile İşletme İzni, Redevans ve İş Sözleşmesi ve İnşaat temellerinde kullanılan patlayıcı ruhsatı talebiyle ilgili tapu fotokopisi, Belediyeden verilmiş Yapı Ruhsatı İnşaat İzni v.b… İş Sözleşmesi kullanılan işlerde; taraflar, işin adı ve konusu, sözleşme geçerlilik süresi, işyeri teslim tutanağı noter tasdikli olarak getirilecek. Dilekçeyi veren şirket ile sözleşme yapılan şirketin aynı olması gerekiyor. Eğer sözleşmede “alt yükleniciler kullanılabilir” maddesi varsa, başvuru dilekçesini bu alt yüklenici şirketler yapacak. Bu durumda ana yüklenici şirketle yaptıkları iş sözleşmesi de istenecek.
Ayrıca; maden sahalarında patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı-Maden İşleri Genel Müdürlüğünden” alacakları resmi yazı ile Maden sahalarında sözleşmeli olarak çalışan şahıs veya şirketlerde ise; maden işletme ruhsatı sahibinin noterden vereceği Taahhütname.
04- Süresi Sona eren İzin Belgesi aslı ile Depo Tespit Tutanağı. (YENİLEMEDE)
05- a)Depolama İzin Belgesi -Depo Denetleme Raporu-(Şirket ya da şahsın deposu varsa bizde mevcuttur)
       b)Depo Muvafakati: (Depo başkasına ait ise ve il dışında ise ayrıca Deponun bulunduğu il Emniyet müdürlüğü ile yazışma yapılacak)
06- Patlayıcı Madde Beyannamesi: (Şubemizden alacakları matbu Beyanname doldurulup şirket yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)
07-Patlayıcı Madde İhtiyaç Raporu: İzin talebinde bulunan şahıs ve şirketlerde çalışan maden mühendisleri tarafından ihtiyaca göre hazırlanacak ihtiyaç raporu) İhtiyaç raporuna maden mühendisinin diploma ve maden mühendisliği kimlik belgesinin eklenerek, şirket yetkilisinin imzaladığı dilekçe ile şubemize getireceklerdir.
08-Vekaletname (noterden): Şahıs veya şirketlerin vekaletname vermeye yetkili kimselerce (yöneticiler gibi), ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerine (şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) verecekleri Noter Vekaletnamesi.
09-Noter Taahhütnameleri: Müracaatçı şirket yetkilileri ile şahısların, patlayıcı madde ruhsat sorumluları ile patlayıcı madde ateşçilerinin (Şubemizden temin edecekleri örneğe göre düzenlettikleri) yapılacak iş ile ilgili Noter Taahhütnameleri. Ruhsat sorumluları ve ateşleyiciler, taahhütnamelerini noterden onaylatılırken 7.maddedeki vekaletname, bu taahhütnameye dayanak gösterilecek. Şirket yetkilileri ise, şirketi temsile ve taahhütname vermeye yetkili olduklarına dair imza sirkülerini dayanak olarak gösterecekler.
10--Ateşleyici Yeterlilik Belgesi: Noter tasdikli ya da aslını getirtmek suretiyle fotokopisi şubemizce de tasdiklenir. Yerüstü patlatmalarında B sınıfı, yeraltı patlatmalarında C-Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olması zorunludur.
11-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ya da noter tasdiklisi, Patlayıcı Maddelerin kullanacağı işyeri sahası (İR: AR: numaraları belirtilecek) ile Riziko adresi; “Faaliyet gösterilen yer”, faaliyetin konusu; “patlayıcı madde nakli ve kullanımı” şeklinde belirtilerek, patlayıcı maddelerin naklinin yapılacağı en az (2) tane araç plakası poliçeye yazdırılacak, patlayıcı maddeler bu araçlarla nakli sağlanacaktır.)
12- İşyeri Tahkikatı: (İşyerinde patlayıcı madde kullanılmasında asayiş, can ve mal güvenliği bakımından tehlike olup olmadığına dair mahalli zabıta tahkikatı yaptırılır.
Şirket yetkilisi/yetkilileri- Ruhsat sorumlusu ve Ateşçilerin Tahkikat Evrakları
13-Sağlık Raporu (Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma Belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurulu-heyet raporu  (Almış olduğu sağlık kuruluşunun mühür ve kaşesi ile tasdikli olacak.) Not: şirket yetkililerinden istenmez, sadece ruhsat sorumluları ve ateşleyiciler verecek
14- Adli Sicil ve arşiv kaydı. (savcılıklardan temin edilir, varsa suç kaydı, mahkemeden kesinleşme şerhi yazdırılmış, tasdikli ve mühürlü mahkeme kararırını getirecek) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.)
15-Nüfus cüzdanı fotokopisi ( nüfus cüzdanının aslı görülmesi zorunludur)
16- 5 Adet Resim (Patlayıcı Madde ruhsat sorumluları)
      1 HAFTA
 
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
12
PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİ
 
1–18 yaşından büyük olmak,
2-En az ilkokul mezunu olmak,
3-Ateşli silahlar ve/veya
4-Patlayıcı maddelerle işlenen cürümlerden hüküm giymemiş olmak,
5-Taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkûm olmamak,
6-Taksirli suçlar hariç, bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olmamak,
7-Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargılama kapsamına giren suçl0arla 3713 sayılı Terörle Mücadele                               Kanunu kapsamındaki suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak,
8-765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı suçların birinden mahkûm olmamak,
9-Ateşleyicilik işine engel olacak akıl hastalığı, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlığı bulunmamak,
10Yabancı uyruklu vatandaşlar için, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından çalışma izni ve meşruhatlı ikamet teskeresi almış olmak,
11-Kısıtlı olmamak şartları aranır.
Adayların aşağıdaki belgelerin eklendiği bir dilekçe ile ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir;
12-Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı)
13-Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf,
14-Öğrenim durumunu gösteren belge aslı veya onaylı örneği, (İlkokul-Lise_Yüksekokul gibi) (ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.))
15-“Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (ikamet) (şubede  pol-net ortamından alınır.)
16-Yeterlilik belgesi almasında sakınca bulunmadığına dair resmi veya İl Sağlık Müdürlüğünün yetkilendirdiği özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu,
17-Adli sicil belgesi ( suç kaydı çıkması halinde çıkan suç yâda suçlarla ilgili mahkemece kesinleşme şerhi verilmiş tasdikli mahkeme kararı da getirilecektir.) ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki yönetmelik madde 15-(değişik:02.12.1999 99/13749 md.)
18-Şubeden temin edilecek müracaatçının fotoğrafının yapıştırıldığı ve imzaladığı matbu form
(A) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Piroteknik maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
(B) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yerüstünde yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
(C) Sınıfı Yeterlilik Belgesi: Yeraltında ve grizulu ocaklarda yapılacak işlemlerle ilgili Tüzük kapsamındaki patlayıcı maddelerin ateşlenmesi işini yapacaklara verilen yeterlilik belgesidir.
     1 HAFTA
 
 
 
13
PATLAYICI MADDE EK İHTİYAÇ BELGESİ
1-Şirket yetkilisi tarafından Ek İhtiyaçla ilgili Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe
2-Şirketin maden Mühendisi tarafından hazırlanmış ekinde de maden mühendisine ait tasdikli diploma ve kimlik fotokopisinin eklendiği EK İHTİYAÇ RAPORU.
3-İzin Belgesi aslına ek ihtiyaçla ilgili şerh düşülür
1 HAFTA
14
CAN
GÜVENLİĞİ
SEBEBİYLE
SİLAH
TAŞIMA RUHSATI
1-Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı Aslı
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Sağlık Kurulu Raporu
5- Sabıka kaydı
6- 4 adet fotoğraf
7 -1 adet yarım kapaklı dosya
8- Yaptığı İşle İlgili Belge
9- Daktilo veya Bilgisayar ortamında yazılmış Sil.Ruh.İstek Formu
1 HAFTA
15
 
 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA İTHALİNE İZİN VERİLEN
AV MALZEMELERİ İZİN BELGESİ
1-İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmış ve Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğüne havale edilmiş, şirket yetkilisi yada şahsın imzaladığı ithal edilecek ürünün ne amaçla ithal edeceğine dair detaylı bilgilerin açıklandığı dilekçe
2-İthal edilecek malzemenin Proforma fatura aslı
3-Proforma faturanın yeminli bürodan yapılmış Türkçe tercümesi,İthal edilecek malzemenin orijinal katalogu.İthalatçı şirket ise şirkete ait ıslak mühürlü (noter tasdikli) imza sirküsü ile Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
3-şahıs ise nüfus cüzdanı ve ikamet fotokopisi de evraka eklenecektir.
 
 
 
 
 
 
 
1 HAFTA
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
 
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
Yeni Kayıt :
1-Sahiplik belgesi (fatura)
2-Uygunluk belgesi
3-ÖTV ödeme makbuzu
4-Sigorta poliçesi,
5-Müracaat formu (2 adet)
6-Nüfus cüzdanı
Devir :
 1-Noter satış sözleşmesi
 2-Nüfus cüzdanı
 3-Müracaat formu (2 adet)
 Geçerli muayene ve sigorta poliçesi
4-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri
Nakil :
Kendi adına nakil ise
1-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar
2-Müracaat formu (2 adet)
3-Nüfus cüzdanı
4-Geçerli muayene ve sigorta poliçesi
5-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi,
Devir suretiyle nakil ise,
1-Noter satış sözleşmesi,
2-Motorlu araç tescil ve trafik belgesi ile plakalar,
3-Müracaat formu (2 adet),
4-Nüfus cüzdanı,
5-Geçerli muayene ve sigorta poliçesi
Hurda :
1-Hurda talep dilekçesi,
2-müracaat formu (2 adet),
3-vergi dairesi ilişik kesme belgesi,
4-motorlu araç tescil ve trafik belgeleri,
5-plakalar,
6-nüfus cüzdanı,
Trafikten Çekme:
1-Trafikten çekme talep dilekçesi,
2-Müracaat formu (2 adet),
3-Vergi dairesi ilişik kesme belgesi,
4-Motorlu araç tescil ve trafik belgeleri,
5-Plakalar,
6-Nüfus cüzdanı
Belge Yenileme :
1-Müracaat formu (2 adet, araç muayene istasyonundan muayene ve tespit, araç        2-muayene raporu),
3-Muayenehanesi biten motorlu araç trafik belgesi,
4-nüfus cüzdanı
 
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
2
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
Yeni Kayıt :
1-Sürücü sertifikası aslı,
2-sağlık raporu aslı,
3-adli sicil belgesi aslı( Karayolları Trafik Kanunun 41, 42 ve bu Kanuna Bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81. Maddeleri gereği)
4-sürücü belgesi
5-harç makbuzu (sınıfına göre),
6-sürücü belgesi formu (Ek:18),
7-MTSK müracaat formu (onaylı sureti),
8-şoförler cemiyetinden alınacak sürücü belgesi dosyası,
9-nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C.kimlik no), 
10-vesikalık fotoğraf (4 adet), 
11-kan grubunu belirtir belge,
12-Örnek-5 formu (GBT) (İkamet tezkereli yabancılar hariç),
13-öğrenim belgesi
Fark : Yeni kayıttaki tüm belgeler.
Belge Yenileme (Yıpranma, Zayi):
 1-Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C.kimlik no),
 2-dilekçe,
 3-vesikalık fotoğraf (3 adet)
Yabancı Sürücü Belgesi Tebdil :
1-Yabancı sürücü belgesi aslı ve tercümesi (noter veya konsolosluk tasdikli),
2-sağlık raporu aslı
3-adli sicil belgesi aslı(karayolları trafik kanunun 40. Ve bu kanuna bağlı yönetmeliğin 88. Maddesi ve içişleri bakanlığının 155 sayılı genelgesi gereği)
4-sürücü belgesi harç makbuzu (sınıfına göre)
5-sürücü belgesi müracaat formu
6-şoförler cemiyetinden alınacak sürücü belgesi dosyası
7-nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (T.C.kimlik no)
8-vesikalık fotoğraf (4 adet), kan grubunu belirtir belge
9-Örnek-5 formu (GBT) (İkamet tezkereli yabancılar hariç)
 
İlk Kez Sürücü Belgesi Alacaklar 1 Gün Sonra, Zayi Ve Belge Yenileme Kendi Bürosu İçin 24 Saat, Başka İl/İlçe İse En Geç 3 Gün, Sürücü Kurslarının Mezun Verdiği Dönemler İle Ek Görevlerin Yoğun Olduğu Zamanlarda Bu Süre En Fazla 2 Gün Uzatılabilir.
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek–1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER
1-Başvuru dilekçesi
2-Vergi levhası fotokopisi
3-Sicil gazetesi
4-İmza sirküsü
Ticari faaliyet belgesi
1-Başvuru sahibi;
2-Oda, Dernek, Vakıf ya da Meslek Birlikleri ise Karar Defterinin fotokopisi
3-Etkinliğe katılacak sanatçıların kimlik fotokopileri, (Etkinliğe katılacaklar yabancı ise pasaport fotokopileri veya bilgileri.)
3-Etkinliğin yapılacağı yer ile yapılan sözleşme fotokopisi
4-Güvenlik şirketiyle yapılan sözleşmenin fotokopisi
5-Ücretli ise bilet fotokopisi
6-En az (48) saat önceden en büyük Mülki Amire başvuru dilekçesiyle müracaatta bulunmak
 
 
2 GÜN (48 Saat)
2
SİYASİ PARTİ İL-İLÇE TEŞKİLAT KURULUŞ EVRAKLARI
1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı),
2-Alındı Belgesi
3-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli), Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait
     a) Nüfus Cüzdan Sureti
     b) İkametgâh İlmühaberi
     c) Sabıka Kaydı
Not. Her evraktan 3'er adet
İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra 2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
             Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
3
2911 SAYILI KANUNA GÖRE DÜZENLENEN AÇIK VE KAPALI YER TOPLANTILARI
1-Mülki Amirliğe hitaben (7) kişi tarafından imzalanan bildirimi vermek ( Bildirimde toplantının amacı, yeri, tarihi ve saati ile düzenleme kurulunda görev alanların meslek, iş, telefon ve adres bilgileri bulunmalıdır.),
2-Düzenleme Kurulundaki şahıslara ait nüfus Cüzdan Suretleri
3- İkametgâh belgeleri
4-Savcılık  Sabıka kayıtları ,
Medeni Haklarını Kullanmaya ehil olduklarına dair beyanname 
 Başvuru Şartları                                                                                                                                                                             1-18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip en az (7) kişilik düzenleme kurulu oluşturmak, oluşturulan düzenleme kurulu arasından birisi düzenleme kurulu başkanı seçilir.
2-Diplomatik Dokunulmazlıkları bulunanlar düzenleme kurulu başkan ve üyesi olamazlar.
3-Yabancı şahıslların Düzenleme kurulunda görev alması İçişleri Bakanlığı iznine tabidir.
4-En az (48) saat önceden mesai saatleri içerisinde Mülki Amirliğe Müracaatta
bulunmak gereklidir.   
 
 
 
 
2-7 GÜN ARASI
4
 
AFİŞ PANKART İZİN MÜRACAATI
1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Birebir Afiş Örneği
Pankart İse;
Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4'e Renkli Çıktısı
Not. Her evraktan 1'er adet
      2-3 GÜN
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
5
RADYO VE TELEVİZYON İLE SÜRELİ YAYINLARIN
( DERGİ GAZETE VB ) SOSYAL ETKİNLİK TALEPLERİ
1-Ayrıntılı dilekçe,
2-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin nüfus cüzdan suretleri
3-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin ikametgâh belgeleri
4-Etkinliğe katılacakların ve düzenleyenlerin Sabıka Kayıtlarını gösterir Adli Sicil belgeleri 2821 Sayılı "Sendikalar Kanunu'nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)
5-Şirket adına müracaat ediliyorsa İmza sirküleri fotokopisi
6-Etkinliğin yapılacağı yerin güvenliği için Özel Güvenlik Şirketi ile yapılan anlaşma   
7-Etkinliğin yapılacağı yerin kira sözleşmesi
8-Etkinlikte program akışını gösterir bilgiler
 
 
 
 
 
3 GÜN
6
 
 
 
GENEL KURUL SONRASI EVRAKLARI
1-Dilekçe
2-Genel kurul tutanağı
3-Tüzük değişikliği yapılmış ise yeni tüzük
4-Zorunlu organlara seçilenlerin nüfus
5-İkamet
6-Adli sicil belgesi(2821 Sayılı "Sendikalar Kanunu'nun 5.Maddesi ve 6.Maddesi doğrultusunda talep edilmektedir)
7-işyeri belgesi
8-Meslek sanat özgeçmişi
9-Okur-yazar belgesi                                                                                                         10-Seçim kurulu mazbatası
11-İmzalı delege listesi           
 
 
 
 
 
3 GÜN
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
7
2559 SAYILI KANUNUA
GÖRE DÜZENLENEN
AÇIK VE KAPALI YERDE
YAPILAN KONSER,
ŞENLİK, FESTİVAL,
TANITIM VB. ETKİNLİKLER.
1-En büyük Mülki Amirine hitaben gerçek
veya tüzel kişiler tarafından imzalanan
Bildirim vermek.(Bildirimde etkinliğin, amacı,
yeri, tarih ve saatini belirtmek),
2-Müracaatta bulunan gerçek kişiler ile katılan sanatçıların nüfus cüzdanlarının suretleri, ikametgah belgeleri vermek                                                                                    Başvuru Şartları  :
1-En az 48 saat önceden en büyük Mülki Amire bir bildirimle müracaatta bulunmak.
2-Düzenlenmek istenen etkinlikte yabancı sanatçılar var ise İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığından müracaat edilerek sakınca olmadığına dair izin almak 
 
 
 
 
2-7 GÜN ARASI
8
2911 SK. GÖRE YAPILAN TOPLANTILAR
1-7 Kişilik Düzenleme Kurulu Üyelerinin Tamamının İmzaladığı Konu İli İlgili Bildiri        2-Yönetim Kurulu Kararı, Medeni Hakları Kullanmaya Haizim Evrakı
3-Düzenleme Kurulu Üyelerinin İkametgâh
4-Nüfus Cüzdan Sureti
5-Sabıka Kaydı (Yukarıda bahsi geçen evraklar 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununu Kanunun 9. ve10. maddeleri ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğinin bildirimin verilmesi ve eklenecek belgeler başlıklı 5. Maddesi ve pvsk nın ek:1 maddesi)
6-Kapalı Salon Toplantısı İse
7-Toplantının Yapılacağı Yer İle Yapılmış Olan Sözleşme
Not. Her evraktan 1'er adet
2-4 GÜN
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
9
SİYASİ PARTİLERİN ÜYELERİNE YÖNELİK YAPTIĞI TOPLANTILAR VE ETKİNLİKLER
1-Konu İle İlgili Bildirim
2-Yönetim Kurulu Kararı
Not. Her evraktan 1'er adet
 
1-2 GÜN
10
SİYASİ PARTİLER İMZA STANDI AÇMA İZİN BELGESİ
1-Konu İle İlgili Bildirim Yazısı,
2-Yönetim Kurulu Kararı,
3-Birebir Afiş Örneği, Pankart İse;
4-Boyutları Belirtilmiş Bir şekilde Pankartın A4'e Renkli Çıktısı
Not. Her evraktan 1'er adet
 
 
 
      2-3 GÜN
11
SİYASİ PARTİLER SESLİ ANONS İZİN BELGESİ
1-Konu İle İlgili Bildirim
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Sesli Anonsun Yapılacağı Araç ve Plakaları
Not. Her evraktan 1'er adet
 
      1-2 GÜN
12
SİYASİ PARTİLER ŞÖLEN VE KONSER İZİN BELGESİ
1-Konu İle İlgili Bildirim
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Etkinliğin Yapılacağı Yer İle Yapılmış Olan Sözleşme
4-Etkinliğe Katılacak Olan Şahısların (Sanatçı vb.) Kimlik Bilgileri
Not. Her evraktan 1'er adet
 
      1-2 GÜN
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
13
SİYASİ PARTİLER ATAMA EVRAKLARI (GENEL MERKEZ ATAMALARI)
1-Genel Merkez Atama Yazısı (Onaylı)
2-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)
3-Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait :
     a) Nüfus Cüzdan Sureti
     b) İkametgah İlmühaberi
     c) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP.MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)
Not. Her evraktan 3'er adet
İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra  2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor
14
SİYASİ PARTİLER ATAMA EVRAKLARI (İSTİFA VE BENZERİ NEDENLERLE BOŞALAN YERLERE YAPILAN ATAMALAR)
1-Yönetim Kurulu Kararı
2-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli),Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait
     a) Nüfus Cüzdan Sureti
     b) İkametgâh İlmühaberi
     c) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP.MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)
Not. Her evraktan 3'er adet
İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra
2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor
15
SİYASİ PARTİLER KONGRE EVRAKLARI
1-Yönetim Kurulu Çizelgesi (Tasdikli)
2-Kongre Divan Tutanağı
3-Yönetim Kurulundaki Şahıslara Ait
     a) Nüfus Cüzdan Sureti
     b) İkametgâh İlmühaberi
     c) Sabıka Kaydı (İçişleri Bakanlığının 01.07.2002 Tarih ve 140765 Sayılı Genelgesi İle Yargıtay C. Başsavcılığının Siyasi Parti Genel Merkezlerine Gönderdiği 19.02.2003 Tarih ve SP.MUH.60.2003/1123 Sayılı kanun)
Not. Her evraktan 3'er adet
İlgili Siyasi Partiye Hemen Alındı Belgesi Verildikten Sonra
2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay C.Bşsvc.na Yazılıyor
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
16
SİYASİ PARTİLER ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Yönetim Kurulu Çizelgesi, Bildirim Yazısı
Not. Her evraktan 3'er adet
2-3 Gün İçerisinde İçişleri Bakanlığı ve Yargıtay
C.Bşsvc.naYazılıyor
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
Güvenlik Büro Amirliği                                                                  Sultanbeyli  Kaymakamlığı
Adres               :Fatih mah.Batman sk. No:64                            Adres              : Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd. No:4
Tel                   :0 216 419 32 62                                              Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 419 45 41                                              Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :                                                                                          E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
UMUMA MUHSUS PASAPORT TANZİMİ
YENİ MÜRACAAT
1- 2 adet biometrik fotoğraf (4.5-6.5 ebadında)
2- Nüfus cüzdanı.                                                                                                                 3- Banka veya vergi dairesine pasaport harç ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu.
4- 18 yaşından küçükler için muvafakatname. (Noter veya pasaport büroca)                                                                                                  
3 İŞ GÜNÜ
ADRESE TESLİM
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 

 

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1
POMEM MÜRACAATLARI
1-Diploma Fotokopisi,
2-KPSS Sonuç Belgesi Aslı Yada Fotokopisi,
 3-Askerlik Durum Belgesi,
4-4 Adet Fotoğraf
5 DAKİKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 

 

 
 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  1
YABANCILAR İÇİN UZUN SÜRELİ İKAMET TEZKERESİ
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
5-Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
----------------------------ÖNEMLI NOT-----------------------------
1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2- Vekâleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletinin asli ve vekilin kimlik fotokopisi.
           1 GÜN
2
 
YABANCILAR İÇİN ÖĞRENİM AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
 
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı                      
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
5-Yeni tarihli öğrenci belgesi
 ----------------------------ÖNEMLI NOT-------------------------------
1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
 
1 GÜN
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
                                                          
                                                                      
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
3
YABANCILAR İÇİN TURİSTİK AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
5-Her ay için 1000$’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi
6-Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Kira Kontratı
7- Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C.vatandaşının noterden taahhütnamesi
8- İkamet tezkereli bir şahsın yanında kalıyor ise, yanında kaldığı şahsın tezkere fotokopisi ve aslı
9- Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
----------------------------ÖNEMLI NOT----------------------------
1-Daha önceden ikamet tezkeresi alinmiş ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2-Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
3-Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir
4- İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir
 
1 GÜN
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
4
YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
A-ÖZEL SEKTÖREDE ÇALIŞMA
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)        
5-Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
6-  Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
7-Şirketin Faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı (İçinde bulunduğumuz yıl tarihli olacak.) (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
8-Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
9-Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli aslı
 B- EV HİZMETLERNDE ÇALIŞMA
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
6-İş verenin nüfus cüzdanı fotokopisi
  C- ÖĞRETMEN OLARAK ÇALIŞMA 
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3 -Pasaportun aslı
4 -Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi
6-Kurum  ile çalışan arasında yapılmış olan sözleşmenin aslı ve fotokopisi
7-A-B-C --------------------ÖNEMLI NOT------------------
8-Daha önceden ikamet tezkeresi alinmis ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
9-Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
10- Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir
11-İkamet İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahısın bizzat başvurusu gerekmektedir
1 GÜN
5
T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT (EVLİLİK) AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-T.C.vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
6-T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
----------------------------ÖNEMLI NOT--------------------------
1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2-İkamet işlemleri müracaatı için eşlerin her ikisinin de hazır bulunması gerekmektedir
3-T.C. vatandaşı eşi ceza evinde veya askerde bulunanlar durumlarını gösterir resmi yazı getirmelidir
1 GÜN
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
6
T.C. VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5- Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
6- T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
----------------------------ÖNEMLI NOT----------------------------
1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2-İlk müracaat işlemlerinde  çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
3- İlk müracaat işlemlerinde  çocuk Türkiye’de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.
4-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
 
1 GÜN
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
7
 
 
 
İKAMET TEZKERELİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
 
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Her ay için 300 $’ lık banka hesap belgesi veya  döviz alım satım belgesi yada İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
6-  Çocuğun ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
----------------------------ÖNEMLI NOT--------------------------
1-Daha önceden ikamet tezkeresi âlinmiş ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı.( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
3-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
         1 GÜN
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
8
T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERSİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-T.C. vatandaşı anne-babanın nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi    
6-Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge )
7-Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
  ----------------------------ÖNEMLI NOT-----------------------
1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2-İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
3-T.C.vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
4-İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba ;
5-Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararı,
6-Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesi,
7-Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ölüm belgesi,
8-Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi istenir.
1 GÜN
 
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
     
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
9
İKAMETLİ ANNE BABAYA REFAKAT AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
 
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5- Ebeveynlerinin ikamet tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
6-Anne ve Babanın Noterden Tasdikli Taahhütnamesi
7-Çocuğun işlem sırasında hazır olması gerekir
----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
 1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2-İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
3- İkametli anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.
4- İlk müracaat işlemlerinde anne ve baba ;
5- Boşanmış ise mahkemenin verdiği  velayet kararın noter tasdikli tercümesinin aslı,( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
6-Ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakat namesinin tercümesinin noter tasdikli aslı,
7-Ebeveynlerden biri ölmüş olması durumunda ise ölüm belgesin noter tasdikli tercümesinin aslı,( içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge)
8-Ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği yokluk  belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı istenir.
 
 
 
 
1 GÜN
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
10
HAYMATLOS ISKAT MÜLTECİ VE SIĞINMA AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-İkamet  tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
  ----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1-  Pasaportu olan şahısların, pasaportun aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisini getirmesi gerekir
2- Sığınma amaçlı ikamet tezkeresi almak isteyen şahısların Muhsine hatun Mah. Çifte Gelinler cad. No:29 Kumkapı/Fatih adresinde bulunan Göç-iltica ve Vatandaşlık Büro Amirliğimizde ki işlemleri bittikten sonra randevu almaları gerekmektedir.
1 GÜN
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
İsim                 :Adem ÖZTÜRK                                                                      İsim                 : İbrahim ÖZEFE
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                         Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                       E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
 
 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
11
 
 
 
İKAMET TEZKERESİ
 
ZAYİ –YIPRANMA DEĞİŞİMİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5- Zayi’den ikamet tezkeresi alacakların kayıp ettiği yerin ilçe Emniyet Müdürlüğünden Kayıp Eşya Tutanağı getirmesi gerekir.
 ……………….ÖNEMLI NOT------------------------------------:                                                         1-Yıpranmadan ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı                                2-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
 
 
1 GÜN
12
İKAMET TEZKERESİ KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
7-Doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi ( Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi.
1 GÜN
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
                                                                                                              
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
13
İKAMET KISALTMALARI
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3-Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5- ikamet tezkeresi alacak şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
  ----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1- Öğrenim amaçlı ikamet kısaltmalarında, şahsın eğitim gördüğü kurumdan ayrıldığına dair yazı getirmesi gereklidir.
2-Çalışma amaçlı ikamet kısaltmalarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilen çalışma izni iptal dilekçesi
3-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
1 GÜN
 
 
 
 
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                          İkinci Müracaat Yeri:
 
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
14
AKRABA ZİYARETİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
2- 4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Yanında kalacağı şahsın  noterden taahhütnamesi  (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
6-Dış Temsilciliklerimizden alınmış Akraba ziyareti amaçlı vizesi
 ----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2- Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.
3--Bir takvim yılı içerisinde 1 defa akraba ziyareti amaçlı ikamet tezkeresi verilir.
4- İkamet İşlemleri  İçin yabancı uyruklu şahsın bizzat başvurusu gerekmektedir.
1 GÜN
 
 
 
 
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
15
MİSAFİR YABANCI ASKERİ PERSONEL
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Misafir olacağı kurumundan, kalacağı süreyi gösterir belge
----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1-Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2-Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi(içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
1 GÜN
 
 
 
 
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
16
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ
2- Dilekçe
3-Pasaportun aslı
4-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5- Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
  ----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1- Medeni hal değişikliklerinin 15 gün içinde bildirilmesi gerekir
2- Her iki eş yabancı uyruklu ise evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi.
3-Yabancı eşinden boşanması durumda mahkeme kararının noter tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi
4- Yabancı eşlerden birinin ölümü durumda ölüm belgesinin noter tasdikli tercümesinin  aslı ve fotokopisi(içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
5- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
1 GÜN
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
17
İKAMET TEZKERESİ SAHİBİ İKAMET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
2-Pasaportun aslı
3-Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
4-Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
5-Adres değişikliğini belirtir Dilekçe
----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi. (içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
 
1 GÜN
           
           
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
 
 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
18
TEDAVİ AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Tedavi gördüğü kurumdan, İl sağlık müdürlüğünce onaylatılmış heyet raporu
---------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------   :
1- Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin asli ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
2- Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez
1 GÜN
 
           
           
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
19
İŞ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
2-4 adet vesikalık fotoğraf
3- Pasaportun aslı
4- Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
5-Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gelen işyeri adres değişikliği yazısının aslı ve fotokopisi
----------------------------ÖNEMLI NOT------------------------------------:
1- Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi(içişleri bakanlığı 02.04.2004 tarih ve 60 sayılı genelge
1 GÜN
           
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:                                                                                           İkinci Müracaat Yeri:
 
İsim                 :Ayhan KARADUMAN                                                                      İsim                 : Metin KUBİLAY
Unvan              :İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ                                                          Unvan                       : KAYMAKAM
Adres               :FATİH BULVARI NO:209                                                        Adres               : SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI
Tel                   :0 216 398 86 72                                                                      Tel                   :0 216 398 76 66
Faks                :0 216 398 92 45                                                                      Faks                :0 216 496 16 31
E-Posta                :sbeyli@iem.gov.tr                                                                                      E-Posta             : sultanbeyli@istanbul.gov.tr
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                               YARDIMCI AÇIKLAMALAR
 
*TABLOLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ YÖNETMELİK DOSYASINDA MEVCUTDUR. LÜTFEN İNCELEYİNİZ.
 
*YUKARIDAKİ TABLO YA DA TABLOLAR TÜM KURUMLAR İÇİN ŞEKİL AÇISINDAN STANDARTTIR.
 
*TÜM KURUMLAR, KENDİLERİNE BAĞLI BULUNAN BİRİMLERİYLE BİRLİKTE, SADECE VATANDAŞA İLK ELDEN 
 VERİLEN HİZMETLERİNİ TABLOLARA İŞLEYECEKLERDİR.
 
*HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİNDE DAKİKA, SAAT, GÜN, HAFTA VE AY GİBİ ZAMAN BİRİMLERİNDEN UYGUN   
 OLANI SEÇİLECEKTİR.
 
*TABLOLARIN BİR KISMINDA ÖRNEK OLARAK HİZMET TANIMLARI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR YER 
 ALMAKTADIR. KURUMLAR BU ÖRNEKLERİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR.
 
*ÖRNEKLERDEN HİZMETLERİYLE ÖRTÜŞENLER BİLGİLERİ AYNEN KULLANABİLİRLER. KURUMLARIN ÖRNEKLER 
 ARASINDA  BULUNMAYAN FAKAT KURUM TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERİ EKLEMELERİ TABLODA OLUPTA
 VERMEDİKLERİ HİZMETLERİ İSE LİSTEDEN ÇIKARMALARI GEREKİR.
 
*HER BİRİM VATANDAŞA SUNDUĞU HİZMET ADEDİ KADAR TABLOLARA SATIR EKLEMESİ YA DA SATIR SİLMESİ 
 YAPABİLİR.
 
*BELEDİYELERİN İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ(BİT’LER) ÇALIŞMAYA DAHİL DEĞİLDİR.
 
*OLASI SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN İRTİBAT KURABİLECEĞİNİZ YETKİLİ KİŞİLER:
 
1- Evren BAŞAR – İL PL. UZ.YARD      : 0 312 430 88 93-95/123
 
2-.Halime EMEÇ – VHKİ                          :0 312 430 88 93-95/163
 
3-H. Yusuf PADAK – VHKİ                     :0 312 430 88 93-95/126
 
4-Ömer ÇELİK – VHKİ                             :0 312 430 88 93-95/126