MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI
BAŞVURU
MAAY programına başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında, askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.
MAAY programına başvuru sırasıyla askerin resmi nikâhlı eşi, asker evli değilse önce annesi, o da yoksa babası tarafından yapılır. Hâlihazırda asker olan kişi başvuru yapamaz. Başvuru, tercihen hak sahibinin kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.
SYDV’lere yapılan başvurunun Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilebilmesi için, askerde olan kişinin “Katılım Tarihi” bilgisinin BSYHBS üzerinden görüntülenebiliyor olması gerekmektedir. “Katılım Tarihi” bilgisi görüntülenemeyen kayıtlar BSYHBS’de başvuru konumunda kalır ve MH’ye aktarılamaz. Ayrıca, başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
 
YARARLANMA ŞARTLARI
1.4.1 GENEL KOŞULLAR
Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, hâlihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.
Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun "Silah Altında" olması ve “Katılım Tarihi”’nin BSYHBS de görüntülenebiliyor olması gerekmektedir. Askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.
Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.
Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.
1.4.2 EŞE İLİŞKİN KOŞULLAR
MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikâhlı eşin başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikâhlı eş bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.
Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikâhı olmayan, hâlihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren kişi ile resmi nikâhlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir.
1.4.3 ANA VE BABAYA İLİŞKİN KOŞULLAR
MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli değilse veya resmi nikâhlı eşi yoksa sırasıyla anası, ana yoksa babası faydalandırılır.
Askerin anne veya babasının bu yardımdan faydalanması için, asker ile anne veya babasının aynı hanede yaşıyor olması şartı aranmaz. Ancak, bekâr askerin anne ve babası resmi olarak boşanmışsa, asker resmi olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) bu yardım programından o kişi faydalanır.
 
YARDIM BAŞVURUSU SIRASINDA KULLANICALAK FORM VE BELGELER
MAAY programına başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı SYD vakfında daha önceden oluşturulmuş hane dosyası yoksa öncelikle, T.C. kimlik numaralı kimliği veya kimliği yerine geçebilecek ehliyet, pasaport, vb. belge istenir. Başvuru yapan kişinin vermiş olduğu bilgiye göre, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “hane” alt sekmesindeki, “HANE BEYAN FORMU” doldurulur. Sonrasında, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SORGU DİLEKÇESİ” doldurulur. Hane ziyaretlerinde, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SOSYAL YARDIM İNCELEME FORMU” doldurulur. Bir sonraki aşamada, MAAY programına başvuranlar için hazırlanmış olan ve BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altında bulunan “YARDIM” alt sekmesi altındaki, düzenli merkezi yardımlar sekmesinde bulunan “MAAY SÖZLEŞMESİ” başvuru yapan kişiye imzalatılır. Daha sonra, BSYHBS üzerinden yardım eklendikten sonra, yardım numarası tıklanarak, yardım detayı sayfasında bulunan “RAPORLAR” sekmesinden, başvuru formu/alındı belgesi çıktısı alınarak, alt kısmı kişiye teslim edilir.
Bu yardım programından yararlanacak olan kişiyle ilgili, başvuru yaptığı SYD vakfında mevcut bir hane dosya kaydı varsa, “SORGU İZİN BELGESİ” ve “hane beyan formu” bir yıllık güncelliğini koruması durumunda, bu yardım programıyla ilgili yardım alacak kişiye ait yalnızca “MAAY SÖZLEŞMESİ” nin alınması yeterlidir. İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan MAAY programı ile iş bu kılavuzda belirtilen nedenlerle durdurulan bu yardıma ilişkin yeniden yardım talebinde bulunulması halinde, başvurunun SYD Vakfı tarafından yeni bir başvuru olarak değerlendirilmesi ve bütün bilgi, belgelerin, formların ve ayrıca hane ziyaretinin güncellenmesi gerekmektedir.
 
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI
BAŞVURU
EVEK yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYD Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.
EVEK yardım programına başvuru, tercihen eşi vefat eden kadının kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.
Başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
2.4. YARARLANMA ŞARTLARI
Kadının son resmi nikâhlı eşi ile resmi evliliği devam ederken eşi vefat etmiş, hâlihazırda evli olmayan, kendisi ya da içinde bulunduğu hanedeki herhangi bir kişi kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olduğu MH kararıyla tespit edilen kadınlar bu yardım programından faydalandırılır.
Bu yardım programından yararlanmak isteyen kadın için herhangi bir yaş şartı aranmaz. Bu yardım programından faydalanmak için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinde ifade edilen nafaka yükümlülüğü şartı aranmaz.
Eşi vefat eden kadın, eşinin ölümünden önce eşiyle resmi olarak boşanmışsa, bu yardım programından yararlanamaz. Koca ile kadın arasında boşanma davası devam ederken yani, mahkeme kararı kesinleşmeden koca vefat etmişse, kadın kişi bu yardım programından faydalanır.
Başvuru yapan kadın, çocuklarından ayrı yaşıyorsa ve sadece onların sağlık güvencelerinden yararlanıyorsa (sağlık provizyonu yakınından dolayı verilmişse), MH tarafından muhtaç kabul edilmesi kaydıyla, bu yardım programından faydalanır.
Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar EVEK yardım programından faydalanamaz. Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, EVEK yardım programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
SYD
YARDIM BAŞVURUSU SIRASINDA KULLANICALAK FORM VE BELGELER
EVEK Programına başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı SYD vakfında daha önceden oluşturulmuş hane dosyası yoksa öncelikle, T.C. kimlik numaralı kimliği veya kimliği yerine geçebilecek ehliyet, pasaport, vb. belge istenir. Başvuru yapan kişinin vermiş olduğu bilgiye göre, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “hane” alt sekmesindeki, “HANE BEYAN FORMU” doldurulur. Sonrasında, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SORGU DİLEKÇESİ” doldurulur. Hane ziyaretlerinde, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SOSYAL YARDIM İNCELEME FORMU” doldurulur.
Bir sonraki aşamada, EVEK programına başvuranlar için hazırlanmış olan ve BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altında bulunan “YARDIM” alt sekmesi altındaki, düzenli merkezi yardımlar sekmesinde bulunan “EVEK SÖZLEŞMESİ” başvuru yapan kişiye imzalatılır. Daha sonra, BSYHBS üzerinden yardım eklendikten sonra, yardım numarası tıklanarak, yardım detayı sayfasında bulunan “RAPORLAR” sekmesinden, başvuru formu/alındı belgesi çıktısı alınarak, alt kısmı kişiye teslim edilir.
Bu yardım programından yararlanacak olan kişiyle ilgili, başvuru yaptığı SYD vakfında mevcut bir hane dosya kaydı varsa, “SORGU İZİN BELGESİ” ve “hane beyan formu” bir yıllık güncelliğini koruması durumunda, bu yardım programıyla ilgili yardım alacak kişiye ait yalnızca “EVEK SÖZLEŞMESİ” nin alınması yeterlidir. İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan EVEK yardımı ile iş bu kılavuzda belirtilen nedenlerle kesilen bu yardıma ilişkin yeniden yardım talebinde bulunulması halinde, başvurunun SYD Vakfı tarafından yeni bir başvuru olarak değerlendirilmesi ve bütün bilgi, belgelerin, formların ve ayrıca hane ziyaretinin güncellenmesi gerekmektedir.
 
ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIM PROGRAMI
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)
3.1.1. GENEL AÇIKLAMALAR
Şartlı Eğitim Yardımı, nüfusun ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı MH tarafından onaylanmış hanelere yönelik şartlı bir yardım programıdır. Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir.
BAŞVURU
ŞEY programına başvurular, okul öğrenim dönemlerine bakılmaksızın, yılın herhangi bir zamanında, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYD Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak MERNİS’teki kaydı çocuğun annesi olarak gözüken kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Hak sahibi anne, resmi nikâhlı olmayıp dini nikâhlı olsa bile, bu yardım programından faydalanabilir.
Annenin olmaması durumunda ise, başvurular çocuk ile aynı hanede yaşamak şartı ile baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır. Anne ve babanın ayrılmış ya da ölü olduğu durumlarda, başvuru çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Çocuğun velayeti babada olup, çocuk adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde anne ile birlikte ikamet ediyor gözüküyorsa, anne başvuru yapıp çocuk için şartlı eğitim yardımı alır. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde birlikte yaşadığı anlaşılan ve muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. derece akrabası olmak şartı ile şartlı eğitim yardımı başvurusu alınabilir.
Eğitim alan fayda sahibi çocuğun, hak sahibinden ayrı bir ikametgâh adresinde (örneğin, çocuğun lise veya dengi bir okul öğrenimini ailesinden ayrı bir il veya ilçede sürdürmesi gibi) okuyor olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez.
Şartlı eğitim yardımı kapsamında çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.
Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez. Geçici T.C. kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan T.C. kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru alınması gerekmektedir.
25 yaş üstü çocuklar için, örgün eğitime devam ediyor olsalar bile, başvuru yapılamaz. Ayrıca, yatılı devlet okullarında okuyan ya da açık ilkokul, açık ortaokul ya da açık liseye devam eden çocuklar için de başvuru yapılamaz.
ŞEY programına başvuru yapılıp yardım programı başlatıldıktan sonra, gerekli şartlar sağlandığı sürece, yeni bir başvuruya gerek kalmadan bu yardım programı fayda sahibi çocuğun 25 yaşını dolduruncaya kadar devam eder.
ŞEY ve ŞSY’nin koşulları farklı olduğundan, SYD vakıfları tarafından ŞEY ve ŞSY başvurularının ayrı ayrı alınması gerekmektedir. ŞSY yardım programından, ŞEY yardım programına geçiş BSYHBS üzerinden otomatik olarak yapılmamaktadır. ŞSY yardım programı sona eren kişiler, ŞEY yardım programı için yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.
Yukarıdaki bütün şartlar sağlansa da, başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN YARDIMLAR
Okul öncesi eğitime (ana sınıfı veya anaokulu) devam eden 48 ay (4 yaş) ve üzeri yaşa sahip çocuklara da şartlı eğitim yardımı yapılmaktadır. Bu yardım programından faydalanabilmek için, MEB’e ait e-okul sisteminden ilgili okul öncesi kurumundan çocuğun okula devam ettiğine dair veri gelmesi gerekmektedir.
Okul öncesi eğitimden dolayı şartlı eğitim yardımından faydalananlara, çocukların okul takip bilgileri geldikçe (düzenli devam şartı aranmamaktadır) her iki ayda bir, aylık olarak; kız çocuklara 40 TL, erkek çocuklara ise 35 TL ödeme yapılmaktadır. Bu yardım, fayda sahibinin içinde bulunduğu hane, şartları sağladığı ve sistemde haksahibi olarak gözüktüğü sürece devam ettirilmektedir.
Bir çocuğa aynı anda ŞEY ve ŞSY yardımları verilemez. ŞSY’de fayda sahibi olan ve okul öncesinde ŞEY almak isteyenlerin, şartlı sağlık yardımlarının feshedilip, kayıtlarının şartlı eğitim yardımına eklenmesi gerekmektedir.
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)
GENEL AÇIKLAMALAR
Şartlı Çocuk Sağlık Yardım Programı, hak sahiplerine 0-6 yaş arasındaki fayda sahibi çocuklarını, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, ödeme hazırlanan şartlı bir yardım programıdır. Şartlı çocuk sağlık yardımı, çocuğun doğumundan başlayarak en fazla 72 aylık (6 yaş) olana kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bir bireye verilir.
BAŞVURU
Şartlı çocuk sağlık yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez. Başvurunun, öncelikli olarak anne tarafından yapılması gerekmektedir. Annenin olmaması durumunda başvurular baba tarafından ya da ailenin 18 yaşını doldurmuş herhangi bir ferdi tarafından yapılır.
Yardım başvurusu, çocuğun 72’nci ayına kadar herhangi bir zaman diliminde yapılabilir. Ayrıca, çocuk sayısı açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Şartları sağlayan kişi ya da haneye bağlı çocukların hepsi için yardım başvurusu yapılabilir.
Anne ve babanın ayrılmış olduğu durumlarda, başvuru öncelikle çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya muhtardan beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir. Ancak, çocuğun yasal vasisi ile kalmaması durumunda adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde birlikte yaşadığı anlaşılan ve muhtaçlık durumuna uygun bulunan 18 yaş üstü öncelikli olarak 1. derece akrabası olmak şartı ile şartlı sağlık yardımı başvurusu alınabilir.
Hak sahibi (anne, baba veya ödemeyi alan reşit bir birey) yabancı uyruklu olması, bu yardım programından faydalanmaya engel teşkil etmez. Geçici T.C. kimlik numarasının (9 rakamı ile başlayan T.C. kimlik numarası) bulunması durumunda, başvuru alınması gerekmektedir.
Başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
ŞARTLI GEBELİK YARDIMI
GENEL AÇIKLAMALAR
Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dâhil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.
BAŞVURU
Şartlı Gebelik Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’ de gözükmediği durumlarda kadının gebeliğini ispatlar belge dışında herhangi bir belge istenmeyecektir. Başvuru, tercihen gebe kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır.
Bu yardım programına başvurular, gebeliğin herhangi bir gününde yapılabilir. Başvuran kişiye ait sistemde bir doğum bilgisi varsa yapılan doğum “Başarılı Doğum” (BSYHBS’ deki gebelik takibi, düşük veya ölü doğum olarak gelmeyip ‘Başarılı Doğum’ şeklinde gözükenler) değilse, önceki gebelikten dolayı lohusalık takip ödemeleri alınıyor olsa bile, lohusalık takip ödemeleri Mütevelli Heyeti’nce sonlandırılarak yeni bir gebelik yardımı başvurusu yapılabilir. Ancak, yapılan doğum başarılı doğum ise, yeni bir gebelik yardım başvurusu alınabilmesi için, en son doğumun üzerinden en az 3 ay geçmiş olması şartı aranır.
Başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
ŞARTLI DOĞUM TAKİBİ ÖDEMESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
Şartlı doğum takibi ödemesi, gebelik yardımlarının bir alt programı olup, gebe kadınların, doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri koşuluyla, tek sefere mahsus nakit yardım verilen şartlı bir ödemedir.
BAŞVURU
Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’ de görünmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.
Daha önce şartlı gebelik yardımından faydalanmamış veya yardım programına ilk defa başvuracak kişiler doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ ye başvurur. Başvuru, tercihen doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.
Hâlihazırda, şartlı gebelik yardımında hak sahibi olan kişilerin ise, şartlı doğum takibi ödemesi hak sahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır.
Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır.
ŞARTLI LOHUSALIK TAKİBİ ÖDEMESİ
GENEL AÇIKLAMALAR
Şartlı lohusalık takibi ödemesi, şartlı gebelik yardım programının bir alt ödeme programı olup gebe kadınların doğumdan sonraki meydana gelebilecek sağlık risklerini en aza indirmek amacıyla, SB tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırılması koşuluyla, ödeme hazırlanan bir yardımdır.
BAŞVURU
Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişinin şartlı gebelik yardımları kapsamında başvurusunun alınması gerekmektedir. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve BSYHBS’de gözükmediği durumlarda doğumun hastanede gerçekleştirildiğine dair resmi bir belge dışında herhangi bir belge istenmez.
Şartlı gebelik ya da şartlı doğum takip ödemesi kapsamında haksahibi olmayan ve yardım programına ilk defa başvuracak kişiler, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 1 aylık süre içinde, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ye başvurur. Başvuru, tercihen doğum yapan kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, doğum yapan kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikâh şartı aranır ve bu kişiye de şartlı doğum yardımı yapılır.
Hâlihazırda, Şartlı Gebelik Yardımında hak sahibi olan kişilerin ise, şartlı lohusalık takibi ödemesi haksahibi olabilmeleri için ayrıca bir başvuru yapmayacaklardır. Lohusalık takip bilgisinin BSYHBS tarafından tespit edilmesi ile birlikte, şartlı gebelik yardımında hak sahibi olan kişi, otomatik olarak şartlı lohusalık takibi ödemesi için haksahibi olacaktır.
Başvuru şartları ile ilgili diğer hususlar, şartlı gebelik yardım programıyla aynıdır.
ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIM PROGRAMINDA KULLANILACAK FORM VE BELGELER
Bu yardım programına başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı SYD vakfında daha önceden oluşturulmuş hiçbir hane dosyası yoksa öncelikle, T.C. kimlik numaralı hüviyeti veya hüviyet yerine geçebilecek ehliyet, pasaport, vb. belge istenir. Başvuru yapan kişinin vermiş olduğu bilgiye göre, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “Hane” alt sekmesi altındaki, “Hane Beyan Formu” doldurulur. Sonrasında, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “Hane” alt sekmesi altındaki, “Sorgu Dilekçesi” doldurulur. Hane ziyaretlerinde, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “Hane” alt sekmesi altındaki, “Sosyal Yardım İnceleme Formu” doldurulur. Bir sonraki aşamada, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardım programı BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altında bulunan “Yardım” alt sekmesi altındaki, düzenli yardımlar sekmesinde bulunan “ŞESY sözleşmesi” başvuru yapan kişiye imzalatılır. Daha sonra, BSYHBS üzerinden yardım eklendikten sonra, yardım numarası tıklanarak, yardım detayı sayfasında bulunan “Raporlar” sekmesinden, başvuru formu/alındı belgesi çıktısı alınarak, alt kısmı kişiye teslim edilir.
Bu yardım programından yararlanacak olan kişiyle ilgili, başvuru yaptığı SYD vakfında mevcut bir hane dosya kaydı varsa, “Sorgu İzin Belgesi” ve “Hane Beyan Formu” bir yıllık güncelliğini koruması durumunda, bu yardım programıyla ilgili yardım alacak kişiye ait yalnızca “ŞESY Sözleşmesi” nin alınması yeterlidir. İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardım programı iş bu kılavuzda belirtilen nedenlerle kesilen bu yardıma ilişkin yeniden yardım talebinde bulunulması halinde, başvuru yeni başvuru olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumlarda, ilgili SYD vakfı tarafından hane ziyareti yapılmak suretiyle sosyal inceleme yapılmalıdır.
ÖKSÜZ, YETİM VE ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI (ÖYAÇ)
ÖKSÜZ/YETİM YARDIM PROGRAMINA BAŞVURU
Öksüz/yetim yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.
Öksüz/yetim yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun, çocuğun yasal velisi/vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.
Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılır.
Ayrıca, başvuru sırasında Bütünleşik Sistem üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
 
FAYDA SAHİBİ ÇOCUĞUN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Öksüz/yetim yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun;
a) 18 yaşını doldurmamış olması,
b) Annesi, babası veya her ikisinin de vefat etmiş olması,
c) Bekâr olması,
d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,
e) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması,
 
f) Diğer kurum ve kuruluşlardan, yetim veya öksüz olmaktan dolayı benzeri yardımlardan faydalanmaması,
g) Asker çocuğu yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması,
h) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
i) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,
j) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
gerekmektedir.
Öksüz/yetim yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, hem annesi hem babası ölmüşse, öksüz/yetim yardım programından, yalnız birisi (öksüz veya yetim) üzerinden faydalanır. Bu programdan yararlanan fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz.
Öksüz/yetim yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun, şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
 
HAK SAHİBİNİN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;
a) Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,
b) İkamet ettiği hanede sosyal güvenceli kişinin bulunmaması,
c) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
d) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
 
gerekmektedir.
Ayrıca, öksüz/yetim yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;
a) Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programı (MAAY), eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması,
b) Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece, tekrar evli/evlenmiş olması,
c) Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,
 
bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.
YARDIM BAŞVURUSU SIRASINDA KULLANILACAK FORM VE BELGELER
Öksüz/yetim yardım programına başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı SYD vakfında daha önceden oluşturulmuş hane dosyası yoksa öncelikle, T.C. kimlik numaralı kimliği veya kimliği yerine geçebilecek ehliyet, pasaport, vb. belge istenir. Başvuru yapan kişinin vermiş olduğu bilgiye göre, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “hane” alt sekmesindeki, “HANE BEYAN FORMU” doldurulur. Sonrasında, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SORGU DİLEKÇESİ” doldurulur. Hane ziyaretlerinde, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SOSYAL YARDIM İNCELEME FORMU” doldurulur. Bir sonraki aşamada, ÖYP programına başvuranlar için hazırlanmış olan ve BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altında bulunan “YARDIM” alt sekmesi altındaki, düzenli merkezi yardımlar sekmesinde bulunan “ÖYP SÖZLEŞMESİ” başvuru yapan kişiye imzalatılır. Daha sonra, BSYHBS üzerinden yardım eklendikten sonra, yardım numarası tıklanarak, yardım detayı sayfasında bulunan “RAPORLAR” sekmesinden, başvuru formu/alındı belgesi çıktısı alınarak, alt kısmı kişiye teslim edilir.
Bu yardım programından yararlanacak olan kişiyle ilgili, başvuru yaptığı SYD vakfında mevcut bir hane dosya kaydı varsa, “SORGU İZİN BELGESİ” ve “hane beyan formu” nun bir yıllık güncelliğini koruması durumunda, bu yardım programıyla ilgili yardım alacak kişiye ait yalnızca “ÖYP SÖZLEŞMESİ” nin alınması yeterlidir. İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan ÖYP programı ile iş bu kılavuzda belirtilen nedenlerle durdurulan bu yardıma ilişkin yeniden yardım talebinde bulunulması halinde, başvurunun SYD Vakfı tarafından yeni bir başvuru olarak değerlendirilmesi ve bütün bilgi, belgelerin, formların ve ayrıca hane ziyaretinin güncellenmesi gerekmektedir.
ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI (AÇP)
ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDA SAĞLANAN YARDIMLAR
Asker çocuğu yardım programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 100 TL olmak üzere her iki ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Bu yardım programı kapsamında yapılan ödemelerin aralıkları ve artış miktarları Fon Kurulu kararıyla belirlenir. Ödemeler, programın hak sahibinin banka/PTT hesabına yapılır.
Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.
ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINA BAŞVURU
Asker çocuğu yardım programına başvuru, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır. MAAY Programı kapsamındaki asker anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.
Asker çocuğu yardım programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında herhangi bir belge istenmez.
ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
FAYDA SAHİBİ ÇOCUĞUN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Asker çocuğu yardım programından yararlanabilmek için fayda sahibi çocuğun;
a) 18 yaşını doldurmamış olması,
b) Babasının askerde olması,
c) Bekâr olması,
d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen sosyal ve ekonomik destekten (SED) faydalanmaması,
e) Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmaması,
f) Diğer kurum ve kuruluşlardan, babasının askerde olması nedeniyle benzeri yardımlardan faydalanmaması,
g) Öksüz/yetim yardım programı kapsamında fayda sahibi olmaması,
h) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
i) 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almaması,
j) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
 
gerekmektedir.
Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuktan eğitim ve öğretime devam etme şartı aranmaz.
Asker çocuğu yardım programı kapsamındaki fayda sahibi çocuğun şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması bu yardım programından faydalanmasına engel teşkil etmez.
HAK SAHİBİNİN YARDIM PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;
a) Fayda sahibi çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmesi,
b) Sosyal güvenceli olmaması,
c) 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi,
d) Bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde bakımını desteklemek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlardan (evde bakım yardımı) faydalanmaması,
e) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından (MAAY) asker eşi olarak faydalanması,
 
gerekmektedir.
Ayrıca, asker çocuğu yardım programı kapsamında hak sahibi olabilmek için başvuran kişinin;
a) Muhtaçlık durumu devam ettiği sürece eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı (EVEK), şartlı eğitim ve sağlık yardımları programı (ŞESY) ile diğer düzenli merkezi yardım programları kapsamında olması,
b) Kendisinin veya aynı hanede ikamet eden diğer kişilerin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması,
c) Hanesinde ikamet eden diğer kişilerin sosyal güvenceli olması,
 
bu yardım programı kapsamında hak sahibi olmasına engel teşkil etmez.
Asker kişinin önceki eşi ölmüşse, asker çocuğu yardım programından askerin halen evli olduğu eşi faydalanır.
YARDIM BAŞVURUSU SIRASINDA KULLANILACAK FORM VE BELGELER
Asker çocuğu yardım programına başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı SYD vakfında daha önceden oluşturulmuş hane dosyası yoksa öncelikle T.C. kimlik numaralı kimliği veya kimliği yerine geçebilecek ehliyet, pasaport, vb. belge istenir. Başvuru yapan kişinin vermiş olduğu bilgiye göre BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “hane” alt sekmesindeki, “HANE BEYAN FORMU” doldurulur. Sonrasında, BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SORGU DİLEKÇESİ” doldurulur. Hane ziyaretlerinde, BSYHBS üzerinden “Formlar” üst sekmesi altındaki “HANE” alt sekmesi altındaki, “SOSYAL YARDIM İNCELEME FORMU” doldurulur. Bir sonraki aşamada, AÇP programına başvuranlar için hazırlanmış olan ve BSYHBS üzerinden “FORMLAR” üst sekmesi altında bulunan “YARDIM” alt sekmesi altındaki, düzenli merkezi yardımlar sekmesinde bulunan “AÇP SÖZLEŞMESİ” başvuru yapan kişiye imzalatılır. Daha sonra, BSYHBS üzerinden yardım eklendikten sonra yardım numarası tıklanarak, yardım detayı sayfasında bulunan “RAPORLAR” sekmesinden, başvuru formu/alındı belgesi çıktısı alınarak alt kısmı kişiye teslim edilir.
Bu yardım programından yararlanacak olan kişiyle ilgili, başvuru yaptığı SYD vakfında mevcut bir hane dosya kaydı varsa, “SORGU İZİN BELGESİ” ve “hane beyan formu” nun bir yıllık güncelliğini koruması durumunda, bu yardım programıyla ilgili yardım alacak kişiye ait yalnızca “AÇP SÖZLEŞMESİ” nin alınması yeterlidir. İkamet değişikliği nedeniyle durdurulan AÇP programı ile iş bu kılavuzda belirtilen nedenlerle durdurulan bu yardıma ilişkin yeniden yardım talebinde bulunulması halinde başvurunun SYD Vakfı tarafından yeni bir başvuru olarak değerlendirilmesi ve bütün bilgi, belgelerin, formların ve ayrıca hane ziyaretinin güncellenmesi gerekmektedir.
2022 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI
 
 • 2022 sayılı Kanuna göre 4 çeşit aylık bağlanmaktadır.
 • Yaşlı Aylığı
 • %40-69 Arası Engelli Aylığı
 • % 70 ve Üzeri Engelli Aylığı
 • 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

YAŞLI AYLIĞI:

Yaşlı aylığı;
 • 65 yaşını doldurmuş olan,
 • Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,

İstenen Belgeler:

 • Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği

%40-69 ARASI ENGELLİ AYLIĞI:

%40-69 Arası Engelli aylığı:
 • 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
 • %40-%69 arası engelli olan,
 • Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
  • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan, kişilere bağlanır.
 

İstenen Belgeler:

 • Aylık başvuru formu(Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
 
 
 
 
 
 
 
 

%70 VE ÜZERİ ENGELLİ AYLIĞI:

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;
 • 18 yaşından büyük olan,
 • %70 ve üzeri engelli olan,
 • Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
 • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan, kişilere bağlanır.
 

İstenen Belgeler:

 • Aylık başvuru formu(Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu
   

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI:

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı;
 • Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olan,
 • Aylıktan faydalanmayacaklar arasında sayılmayan,
 • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan, kişilere bağlanır.
 
 
 

İstenen Belgeler:

 • Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)
 • Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği
 • Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelliler için sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu