MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI
BAŞVURU
MAAY programına başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki SYDV’ lere yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında, askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.
MAAY programına başvuru sırasıyla askerin resmi nikâhlı eşi, asker evli değilse önce annesi, o da yoksa babası tarafından yapılır. Hâlihazırda asker olan kişi başvuru yapamaz. Başvuru, tercihen hak sahibinin kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.
SYDV’lere yapılan başvurunun Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilebilmesi için, askerde olan kişinin “Katılım Tarihi” bilgisinin BSYHBS üzerinden görüntülenebiliyor olması gerekmektedir. “Katılım Tarihi” bilgisi görüntülenemeyen kayıtlar BSYHBS’de başvuru konumunda kalır ve MH’ye aktarılamaz. Ayrıca, başvuru sırasında BSYHBS üzerinden yapılan SGK kontrollerinde sosyal güvencesi tespit edilenlerin yardım başvuruları MH tarafından “Kabul Edildi” durumuna alınamaz.
 
YARARLANMA ŞARTLARI
1.4.1 GENEL KOŞULLAR
Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, hâlihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikâhlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.
Yardımın Mütevelli Heyeti’nce kabul edilebilmesi için, askerlik bilgisi durumunun "Silah Altında" olması ve “Katılım Tarihi”’nin BSYHBS de görüntülenebiliyor olması gerekmektedir. Askerin; Er, 4 Aylık Er, 6/8 Aylık Er hizmet türüne sahip olması gerekmektedir.
Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.
Ayrıca, huzurevinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzurevi tarafından karşılandığından, MAAY programından huzurevinde kalanlar da faydalandırılamaz.
Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.
1.4.2 EŞE İLİŞKİN KOŞULLAR
MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikâhlı eşin başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikâhlı eş bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.
Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikâhı olmayan, hâlihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren kişi ile resmi nikâhlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir.
1.4.3 ANA VE BABAYA İLİŞKİN KOŞULLAR
MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli değilse veya resmi nikâhlı eşi yoksa sırasıyla anası, ana yoksa babası faydalandırılır.
Askerin anne veya babasının bu yardımdan faydalanması için, asker ile anne veya babasının aynı hanede yaşıyor olması şartı aranmaz. Ancak, bekâr askerin anne ve babası resmi olarak boşanmışsa, asker resmi olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) bu yardım programından o kişi faydalanır.
 
YARDIM BAŞVURUSU SIRASINDA KULLANICALAK FORM VE BELGELER
MAAY programına başvuru yapan kişinin, başvuru yaptığı SYD vakfında daha önceden oluşturulmuş hane dosyası yoksa öncelikle, T.C. kimlik numaralı kimliği